جمعه, 30 فروردين 1398
عنوان : آغاز صدور سند حمل الكترونیك درون شهری «باربرگ» در كل كشور
زير عنوان : دریافت سوخت تشویقی بر اساس دریافت تعداد باربرگ در طول ماه
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ 

امتیاز :  ۳.۲۰ |  مجموع :  ۵

از ابتدای دی ماه سال جاری تخصیص سوخت ناوگان بار درون شهری بر اساس تعداد بار برگ دریافت شده می باشد .مجید کاشی ضمن اعلام این خبر افزود : بر اساس اطلاعیه های صادر شده از سوی سازمان حمل و نقل همگانی و همچنین سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ، خودروهای سنگین بالای 10 تن جهت دریافت باربرگ و همچنین دریافت سوخت تشویقی با مراجعه به سامانه baarbarg.ir می توانند نسبت به صدور بارنامه خود اقدام نمایند. صدور سند حمل الکترونیک «باربرگ» به ازای هر حمل بار در سطح شهر برای تمامی ناوگان‌های باری با ظرفیت بالای ده تن الزامی است و تخصیص سهمیه سوخت این ناوگان بر اساس باربرگ‌های صادر شده می‌باشد. بر این اساس  خودروهای سنگین ناوگان حمل و نقل بار درون شهری جهت تخصیص سوخت مصرفی خود از ابتدای دی ماه می بایست با شرایط زیر اقدام نمایند:

1- داشتن پروانه فعالیت خودرو اجباری است .

2”-ثبت نام در سامانه utcms.ir برای پروانه اشتغال راننده اجباری است اما دریافت پروانه اشتغال فعلاً اختیاری است.

3- دریافت باربرگ روزانه یا حقیقی برای دریافت سهمیه سوخت اجباری است. ( سهمیه سوخت بر اساس تعداد باربرگ دریافت شده تخصیص داده می شود).

تبصره :  از ابتدای دی ماه تخصیص سوخت ناوگان بار درون شهری تنها بر اساس تعداددریافت باربرگ دریافت شده در هر ماه محاسبه می شود ( در آذر ماه می بایست باربرگ دریافت شده باشد ) و صرفاً داشتن پروانه فعالیت برای دریافت سهمیه سوخت کافی نمی باشدکه در صورت عدم دریافت باربرگ در چند مرحله در طول یک ماه موجب کاهش سهمیه سوخت و به حداقل ممکن رسیدن آن می شود .

از دی ماه سال جاری فرایند تخصیص سوخت ناوگان باری بخش درون شهری کاملا مشابه بخش جاده ای و به ازای دریافت سند حمل بار درون شهری (باربرگ) انجام می شود.

نکات مهم :

1- با اجرایی شدن سامانه باربرگ، سقف سهمیه سوخت قابل دریافت برای هر خودرو درون شهری در هر ماه از مقدار فعلی افزایش یافت.

2- سهمیه تخصیص داده شده به ازای باربرگ عملکردی است ( پایه نیست ) یعنی در صورت عدم مصرف، سهمیه سوخت کارت آنها مثل قبل از بین نمی رود.

3- سوخت تشویقی به خودرو دارای باربرگ با راننده دارای پروانه اشتغال داده می شود.

کاشی در ادامه افزود رانندگان و مالکان خودروهای مذکور  جهت بهره مندی از تخفیف سهمیه سوخت و همچنین دریافت سوخت تشویقی  ، حداکثر تا تاریخ 28 آبان ماه 1397 در بخش پروانه اشتغال سامانه www.utcms.ir ثبت نام و تا 20/3/98 با تکمیل و ارائه مدارک به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سمنان  جهت اخذ پروانه اشتغال خود اقدام نمایند. در غیر این صورت سهمیه سوخت خودرو آنها کاهش خواهد یافت. بدیهی است که تمامی این موارد منوط به دریافت باربرگ در طول ماه می باشد .بازگشت                   
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0