جمعه, 26 مهر 1398
  • تاريخ :
     ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ 
برگزاری جلسه آموزشی - توجیهی برای رانندگان تاكسی های درون شهری
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: b nazanin; font-size: 16px;"><span style="color: #ff0000;"><strong>به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری سمنان،</strong></span> جلسه توجیهی - آموزشی در محل سالن اجتماعات سازمان مذکور برای رانندگان تاکسی های درون شهری با حضور جناب سرهنگ عباسی، ریاست محترم پلس راهور شهرستان سمنان و جناب آقای دکتر کرمی و جناب آقای کاشی، سرپرست سازمان تاکسیرانی سمنان برگزار گردید.</span> </div>
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری سمنان، جلسه اموزشی - توجیهی در سالن اجتماعات سازمان مذکور جلسه توجیهی برای رانندگان تاکسی های درون شهری با حضور جناب سرهنگ عباسی، ریاست محترم پلیس راهورشهرستان و جناب آقای دکتر کرمی و جناب آقای کاشی، سرپرست سازمان تاکسیرانی برگزار گردید. طی این مراسم که مقارن با روز حمل و نقل برقرار شد، از رانندگان فعال در حوزۀ حمل و نقل مسافر درون شهری نیز تجلیل بعمل آمد.
امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۳

برچسب ها

    V5.4.0.0