دوشنبه, 1 مهر 1398
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ 
سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سمنان خبر داد؛
اعلام روش تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل بار و مسافر درون شهری و حومه ای
سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سمنان خبر داد؛

🔻اعلام روش تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل بار و مسافر درون شهری و حومه ای

🔸روش تخصیص سهمیه سوخت عملکردی به ناوگان حمل بار درون شهری و حومه ای بر اساس باربرگ از طریق سایت  BaarBarg.irاعلام شد.

🔹به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سمنان با اعلام خبر فوق، اظهار داشت: در این مرحله، فقط خودروهای حمل و نقل بار با ظرفیت ده تن و بیشتر، مشمول این روش تخصیص سهمیه سوخت خواهند بود.

🔸مجید کاشی افزود: برای این دسته از ناوگان تخصیص سهمیه سوخت، بر اساس میزان پیمایشی است که بر مبنای تعداد باربرگ اخذ شده در ماه برای خودرو محاسبه شده است و سهمیه سوخت تخصیص داده شده بر اساس باربرگ «عملکردی» است، یعنی در صورت عدم مصرف، سهمیه باقی مانده به ماه بعد منتقل می گردد ولی از یک سقف معین، ذخیره کارت بیشتر نمی شود.

🔹وی در ادامه بیان داشت: برای دریافت سهمیه سوخت عملکردی در حدود سهمیه پایه قبلی خودرو در هر ماه باید حداقل 26 باربرگ روزانه و به ازای هر حمل بار، باربرگ حقیقی برای خودرو خود دریافت شود.در صورتی که برای یک خودرو در یک روز، هم باربرگ روزانه و هم باربرگ حقیقی دریافت کنید، مبنای محاسبه پیمایش و سهمیه سوخت، صرفاً باربرگ روزانه خواهد بود.

🔸کاشی با اشاره به اینکه با توجه به تاثیر حرکت با دنده سنگین،روشن بودن یخچال، آماده سازی بتن و ... بر افزایش مصرف سوخت خودروهای باری درون شهری در ترافیک شهری، گفت: ضریب افزایشی در سهمیه سوخت فقط با اخذ باربرگ حقیقی اعمال می شود و باربرگ روزانه  مشمول ضریب افزایشی نمی شود.

🔹سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سمنان تصریح کرد: در صورتی که در باربرگ حقیقی راننده خودرو دارای پروانه اشتغال معتبر باشد، 15 درصد به سهمیه سوخت خودرو افزوده می‌شود و این افزایش در سهمیه، فقط با اخذ باربرگ حقیقی اعمال می شود و باربرگ روزانه مشمول افزایش سهمیه نمی شود.

🔻شایان ذکر است تنها سامانه معتبر برای صدور باربرگ (سند حمل بار درون شهری و حومه ای) آدرس BaarBarg.ir  می باشد.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0