دوشنبه, 1 مهر 1398
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ 
مزایده واگذاری بهره برداری جایگاههای CNGمیدان جهاد و اتوبوسرانی سازمان

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سمنان در نظر دارد جایگاه CNG جهاد واقع در شهرک گلستان جنب بیمارستان کوثر و جایگاه CNG سازمان اتوبوسرانی سمنان واقع در میدان امام حسین بلوار 15 خرداد جنب سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سمنان را طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده واگذار نماید.  لذا بدینوسیله از کلیه متقاضیان دعوت  بعمل می آید از تاریخ  انتشار این آگهی به تاریخ1397/12/20 در ساعت اداری به جز ایام تعطیل جهت دریافت اسناد مزایده به واحد مالی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سمنان به نشانی سمنان بلوار 15 خرداد جنب مرکز معاینه فنی سبک مراجعه نموده و تا پایان وقت اداری مورخ  1398/01/06  پیشنهادات خود را به دبیرخانه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سمنان به آدرس مذکور تسلیم نمایید.تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر  33461415 -023

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0